บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด เวอร์ชัน Odoo 15.0-20220531

ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด ตัวอย่างของ Odoo โอเพนซอร์ส ERP.

แอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว

Odoo 15 HR Payroll
Payroll For Odoo 15 Community Edition
ขาย
ใบแจ้งหนี้
การออกใบแจ้งหนี้
การชำระ
เว็บไซต์
เว็บไซต์
สินค้าคงคลัง
Manage your stock and logistics activities
eCommerce
Sell your products online
การลา
Allocate PTOs and follow leaves requests
บุคลากร
บุคลากร
Login Background And Styles
You can customised login page like add background image or color and change position of login form.
การสนทนา
Chat, mail gateway and private channels
รายชื่อ
Centralize your address book
ปฏิทิน
ตั้งกำหนดเวลา ของการประชุมพนักงาน
สัญญาของบุคลากร
AE Upload Payment
Payment with upload dialog

ติดตั้ง การปรับให้เข้ากับภูมิภาค / แผนภูมิบัญชี

ประเทศไทย - การบัญชี