SCANNER Fujitsu ScanSnap IX100

• สั่งงานสแกนด้วยสัมผัสเดียว
• สแกนแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์มือถือ PC, Mac, iOS หรือ Android
• ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
• สแกนเอกสารสีในเวลา 5.2 วินาที
• Dual Scan สำหรับสแกนเอกสารขนาดเล็กสองชุดในเวลาเดียวกัน
• สแกนสองหน้าอัตโนมัติ สำหรับการสแกนเอกสารที่มีขนาดใหญ่กว่า A4
• ไมโครโปรเซสเซอร์ GI

1,790.00 - 1790.0 THB 1,790.00 -

1,790.00 -

    ไม่มีการรวมนี้