IP-CAMERA EZVIZ (EZV-C6N-1080P)

• เลนส์ 4mm @ F2.4 มุมกล้องกว้าง 85
• ครอบคลุมการมองเห็น 360
• สามารถมองเห็นในเวลากลางคืนที่ชัดเจนถึง 10 เมตร
• มีฟังก์ชั่น IR อัจฉริยะทำให้เห็นภาพในเวลากลางคืนได้ละเอียดมากขึ้น
• มีไมโครโฟน และ ลำโพงในตัว สามารถโต้ตอบกับคนภายในบ้านได้จากมือถือแบบ Two-Way
• รองรับ Micro SD Card ความจุถึง 256 GB
• มีระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว
• มี Privacy Mode กดปิดเลนส์กล้องเพื่อความเป็นส่วนตัว
• มีระบบติดตามอัจฉริยะ Motion Tracking กล้องสามารถหมุนตามคนเพื่อบันทึก

990.00 - 990.0 THB 990.00 -

990.00 -

    ไม่มีการรวมนี้