GOPRO ACCESSORIES SMART REMOTE FOR ALL GOPRO CAMERAS

• รีโมทควบคุมกล้องจากระยะไกล
• ควบคุมได้ระยะประมาณ 180 เมตร
• สามารถควบคุมกล้องได้พร้อมกันถึง 50 ตัว
• ป้องกันแรงกระแทกและสามารถกันน้ำได้ลึก 10 เมตร

3,500.00 - 3500.0 THB 3,500.00 -

3,500.00 -

    ไม่มีการรวมนี้

    สินค้าจากบริษัทGoPro