หมวดหมู่
UPS Ablerex 800LSX : 800VA/ 480W : 3Y
1,690.00 - 1,690.00 - 1690.0 THB
UPS Ablerex GR1500 1500VA/900W : 2Y
4,500.00 - 4,500.00 - 4500.0 THB
UPS Ablerex 1000LSX : 1000VA/ 480W : 2Y
1,790.00 - 1,790.00 - 1790.0 THB
UPS APC 700VA/360W( BVX700LUI-MS):2Y
2,290.00 - 2,290.00 - 2290.0 THB
UPS APC 800VA/480W (BV800I-MST) : 2Y
2,590.00 - 2,590.00 - 2590.0 THB
UPS CBC Champ 1000VA/600w : 2Y
2,190.00 - 2,190.00 - 2190.0 THB
UPS CBC Champ Mini 900VA/360w :2Y
1,590.00 - 1,590.00 - 1590.0 THB
UPS CBC 1000VA/800W (EA-610H) : 2Y
6,990.00 - 6,990.00 - 6990.0 THB
UPS Syndome ECO II-800I 800VA/480W :2Y
1,790.00 - 1,790.00 - 1790.0 THB
UPS Syndome ECO ll-801 800VA/480W :2Y
1,900.00 - 1,900.00 - 1900.0 THB
UPS Syndome ECO-II-800 800VA/360W:2Y
1,590.00 - 1,590.00 - 1590.0 THB
UPS Syndome Star1000VA/600w (Innovative):2Y
3,590.00 - 3,590.00 - 3590.0 THB
UPS Zircon SMOOTHI_1000VA/600W :2Y
3,990.00 - 3,990.00 - 3990.0 THB
UPS ZIRCON ZIR_D Series 1000VA /500W :2Y
1,890.00 - 1,890.00 - 1890.0 THB
UPS ZIRCON ZIR_D Series 1500VA /900W :2Y
5,390.00 - 5,390.00 - 5390.0 THB